Terugbetalingstarieven voor hoortoestellen

Wie heeft recht op een terugbetaling?

 • Je hebt een hoorverlies aan het toe te rusten oor van minstens 40 dB. Als je jonger bent dan 18 jaar komt een hoorverlies van minder dan 40dB ook in aanmerking.
 • Je moet eerst gehoortesten laten doen bij de neus-, keel- en oorspecialist en deze zal je doorverwijzen naar Oraphon Hoorcentrum.
 • De audicien zal ook testen afnemen en je indien nodig de COSI vragenlijst laten invullen.
 • Vervolgens kan je een apparaat op proef dragen voor minstens 14 dagen.
 • Na deze proefperiode zal de audicien een verslag opmaken voor de adviserend geneesheer van uw mutualiteit waaruit blijkt dat het apparaat minstens 5% gehoorwinst oplevert.

Terugbetalingstarieven voor hoortoestellen

Deze terugbetaling is afhankelijk van uw leeftijd en u moet meer gehoorverlies van minsten 40dB hebben op voorschrift van uw NKO-arts en mits goedkeuring van de medisch adviseur van uw ziekenfonds. De medewerkers van Oraphon Hoorcentrum gegeleiden uw met de goedkeuring.

Hoeveel bedraagt de terugbetaling bij de aanschaf van hoorapparaten? (vanaf 01-01-2017)

Jonger dan 18 jaar: elke 3 jaar

 • 1 hoorapparaat of monofonisch toestel = € 1145.54
 • 2 hoorapparaten of Stereofonisch toestellen = € 2269.05

Ouder dan 18 jaar: elke 5 jaar

 • 1 hoorapparaat of monofonisch toestel = € 671.52
 • 2 hoorapparaten of Stereofonisch toestellen = € 1329.22

Bij een Negatieve proefperiode

Wordt er na de testperiode geen definitief apparaat afgeleverd, dan kan je een tegemoetkoming van € 96.41 ontvangen als tussenkomst in de reeds gemaakte kosten.

Vraag een gratis gehoortest aan

Mail voor een afspraak

Onze merken

 • Oticon
 • Siemens
 • Phonak
 • Hansaton
 • Resound
 • Starkey
 • Audio Service
 • Variphone
 • Sennheiser
 • Rayovac